Бібліотечна полиця

«ШЕВЧЕНКО ЙДЕ ДОРОГАМИ ДОБИ» 

( віртуальна виставка  до  дня народження Тараса Григоровича Шевченка)

Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів: у 12т. / ред.: М. Г. Жулинський (голова) та ін. - К. : Наукова думка, 2001 -

Т. 1 : Поезія, 1837 - 1847 / ред. В. С. Бородін; упор. та ком. І. Д. Бажинова та ін. - 2001. - 783 с.

Т.2: Поезія 1847 - 1861. - 784с.: портр.

Т.3: Драматичні твори. Повісті. - 2003 . - 592с.: портр.

Т.4: Повісті. - 2003. - 600 с. - портр.

Т.5: Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки.

«Букварь южнорусский». Записи народної творчості. - 496 с.: портр.

Т.6 Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.Г.Шевченком або за його участю. - 2003. - 632с.: портр.

Т.7: Мистецька спадщина. Живопис і графіка. - 2005. - 504с.: портер. 

Шевченко Т.Малий Кобзар /передмова Є.С.Шабліовського.- К.: "Веселка", 1981. - 384 с. іл.

Більше ста років поезія Тараса Григоровича Шевченка викликає в людях почуття гордості і захоплення своєю революційною силою, народною мудрістю, своєю красою. Вона вчить читача пізнавати життя, історію рідного краю, виховує любов до трудящої людині і ненависть до його ворогів. В "Малому Кобзарі" зібрані поезії для дітей середнього шкільного віку.Шевченко Т.Г. Кобзар. - К.: Дніпро, 1999 - 672с.

Збірка поетичних творів великого українського поета(1814-1891) містить вірші, поеми, балади. 


Шевченко Т. Дитячий Кобзарь / упор. З. Мензатюк, худ. М. Михайлошина, - Львів.: Видавництво Старого лева, 2012. - 58 с.

Дитячий кобзар - це не просто збірка найвідоміших віршів Тараса Шевченка, а художнє видання з яскравими ілюстраціями. Картини Марини Михайлошиної підкреслять слова Великого Кобзаря та привернуть увагу як маленьких, так і великих читачів. Тут і українське село з біленими хатами, і козак, що збирається у довгу дорогу, і, звичайно, кобзар, що на кобзі грає та пісні про славетне минуле наспівує. доступні читачам.

Кобзарик: Читанка для учнів молодших класів. Упоряд. І Січовик. - К.: Видавець М. І. Преварська, 2001. - 456с.

До читанки увійшли кращі зразки народної творчості - легенди, дитячі пісеньки, загадки, скоромовки, приказки, прислів'я, казки, а також твори класиків сучасних письменників. «Кобзарик» розраховано на молодших школярів, його наближен до навчальної програми в школі. Збірник добре прислужиться вчителям начальних класів, вихователям дит. Садків, майбутнім педагогам, батькам, і всім хто любить рідне слово.


Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість. - 2-е вид., доопрац. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 718с.

Праця Івана Дзюби "Тарас Шевченко" поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.

Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з'ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.

Зайцев П. І. Життя Тараса Шевченка. - К. Мистецтво, 1994 . - 352с.: іл.

Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації. Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім'я її автора. Національний музей Тараса Шевченка: [альбом] / упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. - К.: Мистецтво, 2002. - 224 с.: іл. - Текстівки англ., рос., нім., рос., фр.

Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.


Посвята: Літературно-мистецький збірник / За ред. Р. Лубківського. - Львів : Світ, 2003, - 568с.

До збірника-альманаху, присвяченого 190-й річниці від дня народження Т.Г. Шевченка, включено поетичні, публіцистичні, літературознавчі, есеїстичні твори письменників, починаючи від часів Маркіяна Шашкевича та Івана Франка до наших днів.


 Ці книги ви можете взяти в бібліотеці!

 Читайте! Вивчайте!